Om föreningen

Bostadsrättsföreningen bildades i sin äldsta form som en Bostadsförening (Bf Astrea nr 3 u.p.a.) när huset byggdes 1882-83. Föreningen omregistrerades under 2011 till en Bostadsrättsförening med namnet Bostadsrättsföreningen Astrea 3.
Föreningen äger fastigheten Astraea 3 med adresserna Kungstensgatan 51 och Teknologgatan 11, Stockholm och föreningen är i skattehänseende en ”äkta bostadsrättsförening”.
Föreningens byggnad omfattar 21 bostäder (två sammanslagna) med en sammanlagd yta av ca 1535 kvm. I samband med omregistreringen till bostadsrättsförening genomfördes mätning av lägenheterna.
Se protokoll på http://www.astrea3.se/dokument/areauppgifter

Styrelsen kontaktas genom dessa e-postadresser
ordforande@astrea3.se
kassor@astrea3.se
sekreterare@astrea3.se

Föreningens adress är:
Brf Astrea 3
Att Tibor Lakatos
Kungstensgatan 51
11359 Stockholm

Föreningens organisationsnummer är:
702000-0928