För boende‎ > ‎

Brandsäkerhet

Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att se till att fungerande brand­varnare finns i tillräckligt antal i lägenheten. Kontrollera regelbundet att batteriet fungerar! Föreningen rekommenderar att också ha en fungerande brandsläckare som man kontrollerar regelbundet.

Eldning i lägenheternas eldstäder och kakelugnar är det medlemmens skyldighet att säkerställa att eldplatsens skick är brukbart och alla erforderliga tillstånd som krävs är inhämtade.

På grund av brandsäkerhetsskäl för att inte hindra utrymningsvägarna är det inte tillåtet att förvara eller ställa några föremål i trappuppgångarna.