Uppgifter om fastigheten

 • Uppvärmning med fjärrvärme. Kostnaden ligger på medelvärdet för liknande fastigheter i området.
 • Fastighetens byggnadsår: 1880 talet
 • Energideklaration är inlämnad.
 • OVK utförd.
 • VA stammar är delvis utbytta. Föreningen byter delar av avloppstammar i samband med att medlemmar genomför renoveringar av kök o/e badrum.
 • Kallvattenstammar i källare är helt utbytta.
 • All fastighetsel och stigare till lägenheterna fram till säkringsskåp är utbytt
 • Taket är omlagt i två omgångar mitten 80-talet och början 90-talet.
 • Fasaden mot gård är renoverad och målad 2015.
 • Fönstren har målats 2003 (gatusidan) och 2015 (gårdsidan)
 • Det finns ingen gemensam tvättstuga, varje lägenhet får själva ha egen tvättmaskin.