Uppgifter om föreningen

 • Brf Astrea 3 med registreringsnummer 702000-0928 är i skattehänseende en s.k  ”äkta” förening
 • Föreningen bildades 1897 och har ägt fastigheten sedan dess. Byggnaden uppförde under slutet av 1880-talet.
 • Föreningen består av 21 lägenheter, vilka upplåts till medlemmarna med nyttjanderätt.
 • Föreningen har inga lokaler eller hyresrätter.
 • Garage eller parkeringsplatser finns ej.
 • Inga beslutade större reparationer eller ombyggnad av fastigheten under närmaste tiden.
 • Överlåtelseavgift i samband med en överlåtelse uttas med 800 kr och betalas av köpare
 • Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlem.
 • Andrahandsuthyrning är ej tillåten. Hyresnämndens praxis för kortare (ett år) uthyrning vid tillfälligt arbete och liknande tillämpas.
 • Föreningens förvaltas av styrelsen.
 • Föreningen anlitar extern revisor från Borevision AB.
 • Ansökan om medlemskap i föreningen göras på blankett som man hittar under Dokument/Blanketter och skickas till:

Ordförande Tobias Lundqvist   
Postadress:  Kungstensgatan 51,   113 59 Stockholm