Kontakt

Adress:
          Brf Astrea 3, c/o Tibor Lakatos
Kungstensgatan 51
11359 Stockholm

Email:
Ordförande: ordforande@astrea3.se
Kassör: kassor@astrea3.se
Sekreterare: sekreterare@astrea3.se
Generell information: info@astrea3.se

Hemsida:

www.astrea3.se


Övriga medlemmar:
Det delas med jämna mellanrum ut en uppdaterad telefon- och e-postlista till medlemmarna. Saknar du denna kontakta sekreteraren.

GDPR:
         I och med att du sänder ett e-postmeddelande till någon av våra e-postadresser lämnar du samtycke till             att vi lagrar och bearbetar dina personuppgifter såsom namn, e-postadress och tillhörande IP-nummer samt          innehållet i ditt meddelande och därav följande e-postkonversation.
         Vi använder oss av publika e-posttjänster såsom Microsoft, Google och liknande och kan därmed inte ute-
         sluta att meddelande hanteras eller lagras i land utanför EU.