Senaste aktivitet på webbplatsen

29 maj 2018 06:21 Tobias Lundqvist redigerade Brf Astrea 3
29 maj 2018 06:18 Tobias Lundqvist redigerade Kontakt
29 maj 2018 06:14 Tobias Lundqvist redigerade Kontakt
29 maj 2018 06:07 Tobias Lundqvist redigerade Kontakt
29 maj 2018 05:08 Tobias Lundqvist redigerade Underhållsplan
29 maj 2018 05:08 Tobias Lundqvist har bifogat Underhållsplan 2018.pdf till Underhållsplan
29 maj 2018 05:08 Tobias Lundqvist har skapat Underhållsplan
29 maj 2018 05:06 Tobias Lundqvist redigerade Dataskydd GDPR
29 maj 2018 05:06 Tobias Lundqvist har bifogat Dataskydd Brf Astrea 3 1.0.pdf till Dataskydd GDPR
29 maj 2018 05:06 Tobias Lundqvist har skapat Dataskydd GDPR
5 juli 2017 00:58 Sekreterare har bifogat Brf Astrea 3 årsredovisning 2016 revision signed.pdf till 2016
5 juli 2017 00:56 Sekreterare har bifogat Astea 3 årsmöte 2017.pdf till 2017
5 juli 2017 00:51 Sekreterare har skapat 2017
5 juli 2017 00:51 Sekreterare har skapat 2017
5 juli 2017 00:50 Sekreterare har skapat 2017
5 juli 2017 00:50 Sekreterare har skapat 2016
30 maj 2017 03:50 Sekreterare har tagit bort bilagan Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Astrea 3 2016-05-11.docx från 2016
30 maj 2017 03:49 Sekreterare har bifogat Årsmöte 2016 protokoll.pdf till 2016
18 maj 2017 05:11 Sekreterare har bifogat Föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Astrea 3 2016-05-11.docx till 2016
18 maj 2016 05:44 Sekreterare redigerade Brf Astrea 3
18 maj 2016 05:44 Sekreterare redigerade Brf Astrea 3
18 maj 2016 05:44 Sekreterare redigerade Brf Astrea 3
18 maj 2016 05:42 Sekreterare redigerade Brf Astrea 3
18 maj 2016 05:41 Sekreterare redigerade Uppgifter om föreningen
18 maj 2016 05:39 Sekreterare har tagit bort bilagan Brf Astrea 3 årsredovisning 2015 signed.pdf från Årsredovisningar

äldre | nyare