Brf Astrea 3

2021-04-05

Vi uppdaterar hemsidan. 

Stadgar

Ordningsregler

GDPR Policy


Fullmakt panter


Mätbevis

OVK

Energideklaration

Radonmätning

Underhållsplan


Mall för fullmakt årsstämma


Årsredovisning 2019

Protokoll årsstämma 2020

Årsredovisning 2020


Mäklarbild
I övrigt kontakta styrelsen:

ordforande@astrea3.se

kassor@astrea3.se

sekreterare@astrea3.se
Föreningen

Kommande text


Kommande text

Kommande text

SUBHEADING TEXT


Kommande text

SUBHEADING TEXT


Kommande text

SUBHEADING TEXT


Kommande text